Sistemi i Planifikimit të Integruar në Shqipëri

Sistemi i Planifikimit të Integruar siguron që menaxhimi i politikave publike dhe financave të zbatohet në një mënyrë efikase të harmonizuar dhe të integruar. IPS siguron vendimmarrje të informuar bazuar në prova që i mundësojnë qeverisë të përcaktojë qartë planin strategjik dhe shpërndarjen e burimeve financiare. IPS është implementuar që nga viti 2000 si një reformë afatgjatë që siguron qëndrueshmëri dhe modernizim të administratës publike.
Lajme

Këtu gjeni lajmet më të fundit

Takimi i 7-të i Grupit Mbështetës të Fondit të Mirëbesimit SPI

On June 25 the IPS 2 TF Group organized its 7th meeting to discuss the overall progress of IPS 2 implementation as well as challenges and risks and critical actions The meeting was co-chaired, Mrs. Majlinda Dhuka, Deputy Secretary General…

Webinar mbi Sfidat për të siguruar përdorueshmërinë e IPSIS

IPSIS system will improve policy planning and coordination, as well as linkages of public policies system with public finance system (AFMIS) and foreign aid system EAMIS. The added values of the IPSIS system relies on providing overall monitoring of policy…

Sfidat dhe pikat kritike të të gjitha sistemeve

Now that IPS is live there are some critical actions and challenges ahead: As regards to IPSIS: Policy basis and legal basis on IPS and IPSIS (including functional Manuals) needs to be finalized;  Data management (data update, quality, elaboration) is …

Kryeministria
Blv Dëshmorët e Kombit Tiranë Shqipëri
info@ips.gov.al

Me mbështetjen e:

Abonohu për gazetën